Kvarteret Knarrarnäs 4,


Comfort Hotel i Kista


Kvarteret Knarrarnäs 4, Comfort Hotel i Kista

Vi fick i uppdrag att ta fram en praktisk och hållbar lösning för hotellets befintliga fasad. Denna skulle renoveras och kompletteras med glas och vårt uppdrag var att ta fram passande beslag samt att måtta och projektera glasen.

Från början låg fästpunkterna mellan 200-300 mm innanför fasaden, vilket innebar att vi fick projektera fram beslag som skulle kunna fungera för detta. Men efter diskussion med uppdragsgivaren Lindelöfs glas och Metall så kom vi fram till att fästningen skulle fästas framför isoleringen, på befintliga fasadskivor med långa skruv. Dvs tillräckligt långa för att räcka hela vägen in till betongen. Därmed projekterade vi istället nya beslag som kunde fungera för den här typen av lösning, och kunde således minimera arbetet för byggherren.

Vid sidan om detta hade arkitekten hade tydliga önskemål på indelning av glasen vilket innebar en utmaning när vi skulle måtta och projektera glasen, eftersom det var viktigt att glas skulle passa rätt. Vår beställare Lindelöfs glas och Metall var medvetna om projektets utmaningar och blev väldigt tillfredsställda med slutresultatet.

icon

Produktbeskrivning

Vårt uppdrag: Passande beslag samt måttning och projektering av befintlig glasfasad


Stad: Stockholm – Kista

Arkitekt: BAU AB

Kund: Lindelöfs glas & Metall AB

Produkter: Specialtillverkade lackerade punktfästen och specialtillverkade stålvinklar.

Glastyp: 4 mm emaljerat glas RAL 9016