Littrapackning innebär att vi märker och packar allt material efter en uppställningsritning och du sparar massor av tid.

  • Över 90 % enklare vid förändringar i beställningsunderlag
  • Ca 30 % tidsbesparing för installatör
  • Upp till 80 % minimering av fel