Värderingar

Värderingar

En gemensam värdegrund och en stark företagskultur är några av de utmärkande faktorerna för framgångsrika företag. AXS Nordics värdegrund är utgångspunkten för alla medarbetares agerande. Vår värdegrund består av nyckelorden Flexibilitet, Professionalitet och Värdeskapande.

Flexibilitet

Varje kund är unik och alla kunder har sina unika möjligheter och önskemål. Det finns inte en specifik strategi eller en utstakad väg som är rätt för alla kunder. Genom att vara lyhörda och anpassa oss utifrån kundernas förutsättningar och behov kan vi tillföra kundnytta. Det är flexibilitet för oss.

Professionalitet

Professionalitet är för oss att i yrkesutövandet styras av det som - på kort och lång sikt - gagnar våra kunder och omvärld, inte av de egna behoven, känslorna, och impulserna. Det innebär att visa respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande.

Värdeskapande

Genom ett stort engagemang för våra kunder, produkter och projekt kan vi vara värdeskapande för såväl våra leverantörer, kunder och inte minst företaget självt. Det personliga anslaget som kännetecknar företaget både internt och externt ger öppenhet för en bra, ärlig och utvecklande dialog.