Så jobbar vi


med hållbarhet


Vi arbetar ständigt för att bli mer hållbara i alla delar av vår verksamhet. Det handlar om ett ökat klimat- och miljötänk där vi t.ex. hellre gör inköp i stora partier för att minska antalet leveranser. Men det handlar också om att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.

Byggvarubedömningen
Våra egenframtagna produkter är anslutna till produktklassifikationen Byggvarubedömningen – en databas som bedömer hållbarhetsbedömda varor efter särskilda kriterier. Visionen är att främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö genom hållbara leverantörsled.

SundaHus
Våra egenframtagna produkter är också anslutna till SundaHus som erbjuder fastighetsägare ett brett utbud av tjänster som främjar medvetna materialval. Med andra ord är det en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

En hållbar arbetsmiljö
I vårt arbete med arbetsmiljön är de förebyggande insatserna viktigast, då de möjliggör ett längre och mer produktivt arbetsliv. Detta eftersom riskerna för att drabbas av olyckor och ohälsa minskar. Här på AXS främjar vi fysisk aktivitet och sammanhållning genom träning under arbetstid och även gemensamma pass med PT. Vid sidan av detta höjer vi kontinuerligt våra medarbetares kompetens genom utbildningar, vilket leder till en mer stimulerande arbetstillvaro. Något som också möjliggör en arbetsplatskultur med frihet under ansvar och större delaktighet i beslut och vägval.