Är man stark ska man också vara snäll


Vi på AXS tror på att vi som företag har ett ansvar att stödja samhället och bidra till en positiv samhällsutveckling.

 

Inte bara genom arbetstillfällen. Vi sponsrar olika välgörenhetsorganisationer eftersom vi vill göra en positiv skillnad och hjälpa dem som behöver det mest. Vi tror också på att en sund arbetsmiljö och livsstil inte bara handlar om fysiska förmågor, utan också att vara snäll mot andra och hjälpa till där det behövs. Att vara stor och stark betyder också att man är en god samhällsmedborgare. Genom våra välgörenhetssponsringar vill vi visa att vi bryr oss om samhället och vill göra en positiv skillnad. Vi är stolta över att stödja olika organisationer och bidra till en bättre framtid för alla.