EDI


Effektivisera flödet på dina fakturor, inköpsorder och leveransaviseringar med vår EDI-lösning.

 

EDI, eller Electronic Data Interchange, är en teknik som används för att utbyta information mellan företag på ett standardiserat och automatiserat sätt. Vi använder EDI för affärsdokument som fakturor, inköpsorder och leveransaviseringar. Vi kan alltså ”koppla ihop” vårt affärssystem med ditt som kund för snabbare hantering.

Fördelarna med EDI är många. För det första minskar det risken för fel på grund av manuella inmatningar eller felaktiga tolkningar av skrivna dokument. EDI möjliggör också snabbare informationsutbyte eftersom elektroniska dokument kan skickas och tas emot i realtid. Detta ger dig som kund möjlighet att hantera dina leveranskedjor snabbare och mer effektivt.

Vi erbjuder både kunder och leverantörer EDI-lösningar för enklare och säkrare hantering.

  • Spara tid
  • Minimera pappershantering
  • Minimera fel i underlag
  • Enklare bokföring